INTERREG GTI #2-project

M.b.v. ons INTERREG GTI #2-project kunnen we MKB-bedrijven in Gelderland & Overijssel in nauwe samenwerking met het Toeristisch Projectbureau bij de EUREGIO (financieel) ondersteunen in uw eigen Duits taligheid. Die digitale/online onderdelen die passen binnen het GTI-project kunnen we voor een deel meefinancieren. 

Welke diensten komen in aanmerking voor deze INTERREG-subsidie?

Vele diensten zijn mogelijk. Belangrijk is dat de dienst te maken heeft met de online kwaliteitsverbetering van het MKB m.b.t. het bereiken en ontvangen van de Duitstalige gast:
a.    Vertaalkosten (bewijs = Duitse teksten)
b.    Duitse (journalistieke) geredigeerde teksten (bewijs = Duitse teksten)
c.    Duitse SEO-teksten (bewijs = Duitse teksten)
d.    Advies en/of pilot Duitse marktbenadering (advies en/of campagne bijvoegen)
e.    Kosten webbouwer Duitse taalversie (incl. bewijs plaatsing bijgaand INTERREG-logo op homepagina & screenshot logo op site met de tekst: Unterstützt durch: …. INTERREG-Logo) 
f.    Kosten Duitse persbewerking (DE persbericht met eventuele verschenen artikelen/resultaten)
g.    Externe kosten voor inrichten van Duitstalige accounts op bijv. https://www.holidaycheck.de/, https://www.tripadvisor.de/, https://www.camping.info/de, https://www.pincamp.de/, ….
h.    …… ? (graag vooraf even afstemmen …)

Voor veel voorkomende diensten hebben we aan het begin van ons project al een (openbare) aanbesteding moeten doen i.v.m. de drempelwaarden EU. In onderstaand Excel bestand de partijen die de aanbesteding van vertaling en schrijven Duitse teksten en persbewerking gewonnen hebben. Dit betreft de eerste drie genoemde diensten en aanbieders (Web&Taal, Wortreich en Mediamixx).Het is lastig om voor deze diensten toch andere partijen in te schakelen en via ons GTI-project af te rekenen. Indien dat wel gewenst is graag vooraf contact. Moeten we even vooraf onderzoeken wat eventueel wel mogelijk is. Bij de overige diensten hebben we op basis van onze ervaringen voor veel voorkomende diensten bedrijven gevraagd ons een aanbod te doen voor jullie. Hier kunnen jullie gebruik van maken. Bij contactopname erbij vermelden dat het gaat om diensten die via de Euregio / GTI 2 project komen en via Euregio afgerekend worden (tot max € 1.000,- incl. BTW). Deze prijzen gelden voor starters in de Duitse marktbewerking m.b.v. ons GTI 2 project en een eerste kennismaking met de betreffende dienstleverancier. Voor reguliere opdrachten gelden de gebruikelijke tarieven.  

Hoe werkt de regeling?

De facturen van de dienstleverancier (vertaalbureau, tekstschrijver, webbouwer, marketingbureau, e.d.) moeten rechtstreeks door de Euregio betaald worden (na bewijs van levering van de dienst: zie a t/m g). De eventuele meerkosten dienen jullie rechtstreeks aan de leverancier te voldoen. Totaal aan nota´s per bedrijf via Euregio bedraagt maximaal € 1.000,- incl. BTW of MWS (Mehrwertsteuer). Omdat het Euregio-kantoor in Duitsland staat dienen zij daar belasting af te dragen. Dit betekent dat zij van Duitse leveranciers een nota incl. 19% MWS (=BTW) krijgen en bij een Nederlands bedrijf een factuur zonder BTW. Die wordt namelijk verlegd en de 19% MWS dragen ze in Duitsland af. In dat geval bedraagt het maximale bedrag € 840,- excl. 19% MWS.

De dienstleverancier(s) mag (mogen) de factuur (-uren) rechtstreeks met bewijslast (zie onderstaand bij opsomming mogelijke diensten) aan de Euregio sturen. Graag vooraf wel even bericht aan de heer Edwin Kok welke facturen komen met welke geleverde dienst. Hiervoor graag bijgevoegd Word bestand gebruiken.
Als daarnaast nog het bewijs wordt bijgevoegd dat de dienst geleverd is, betalen zij de factuur aan de dienstverlener en krijgen jullie een betalingsverzoek van hen om 50% van het totaalbedrag incl. BTW als co-financiering in ons GTI 2 project over te maken. Bij maximaal gebruik van de regeling dus € 500,-.

Het factuuradres voor de dienstleverancier is:
EUREGIO
t.a.v. Edwin Kok
Enscheder Straße 362
D-48599 Gronau
 
Verder graag op de factuur de volgende verwijzing plaatsen: INTERREG V A-project "GTI ‘2" (202229). Omschrijving werkzaamheden m.b.t. Duitse markt: …..
 
Voor de facturen vanuit Nederland zonder BTW (verleggingsregeling) kan de leverancier onderstaande tekst op de factuur vermelden:
 
"Conform artikel 194 + 196 van de EU-richtlijn 2006/112 wordt de BTW verlegd naar de opdrachtgever van de dienst (verleggingsregeling)" 
Umsatzsteuer ID-Nummer (BTW-nummer): DE 81.55.93.444