Jolanda Kemna, LEADER: subsidies voor een mooiere Achterhoek

01-06-2018

Auteur: Achterhoek Toerisme

Wie een goed idee heeft dat de leefbaarheid in de Achterhoek verbetert, kan via LEADER Achterhoek Europese subsidie aanvragen. Toerisme vormt een van de speerpunten. Coördinator Jolanda Kemna: “Vooral projecten die de hele Achterhoek een stukje beter maken, komen in aanmerking.”

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Projecten die de leefbaarheid op het platteland vergroten, kunnen financiële ondersteuning krijgen. Coördinator Jolanda Kemna vertelt: “De LEADER-bijdrage is een percentage van de eenmalige investeringskosten voor het project. De gemeente of het waterschap draagt ook bij. De totale bijdrage is maximaal de helft van de totale projectkosten. Als initiatiefnemer moet je voor de andere vijftig procent dus zelf financiering vinden.”

Nader vorm
Omdat het om een Europese subsidieregeling gaat, is het aanvragen best een intensief traject. Jolanda: “Dat schrikt mensen soms af. Toch hoeft dat helemaal niet, want wij bieden hier begeleiding bij. Zelfs als je alleen nog maar een heel vaag idee hebt, kun je met ons contact opnemen om dat nader vorm te geven. We hebben de afgelopen jaren ook hard gewerkt om het proces eenvoudiger te maken, bijvoorbeeld door het automatiseringssysteem te verbeteren. Een belangrijke aanpassing is ook dat er nu een voorfinancieringsfonds is. In eerste instantie werd de subsidie verstrekt op declaratiebasis en moest je de investeringen dus zelf voorschieten.”

Impuls 
Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet een project voldoen aan een aantal criteria. Zo is het van belang dat er draagvlak is binnen de lokale gemeenschap. Het moet een innovatief project zijn voor de Achterhoek, dat echt een meerwaarde biedt voor de regio. Toerisme en recreatie vormen een van de speerpunten. Jolanda: “Bij de beoordeling van initiatieven bekijken we of het project het toerisme en de recreatie in de Achterhoek een positieve impuls geeft. Het is dus niet de bedoeling dat alleen de individuele ondernemer profiteert, het moet echt een project zijn dat de hele Achterhoek een stukje beter maakt.”

Gehonoreerd
Inmiddels hebben enkele toeristische projecten al LEADER-subsidie gekregen of zijn daar dichtbij. Jolanda: “Mooi voorbeeld is het Liefdespad in Ruurlo, dat echt een aanwinst is voor de regio. Ook een initiatief uit Vorden om de Achtkastelenroute nieuw leven in te blazen, is gehonoreerd met een subsidie. Straks worden door middel van augmented reality de verhalen over de kastelen aan de fietser gepresenteerd. Een initiatief van Erve Kots – de Bierbelevenis – is ingediend maar nog niet gehonoreerd. Dit project is wel kansrijk, want het is een nieuwe slechtweeraccommodatie die de Achterhoek goed kan gebruiken.”

Zorgtoerisme
Jolanda benadrukt dat er nog een flink bedrag beschikbaar is. Nieuwe initiatieven ziet zij dan ook graag tegemoet. “Onlangs sprak Otwin van Dijk op een congres over zorgtoerisme. Hij gaf daarbij aan dat veel vakantieaccommodaties slecht toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel. Zou het nou niet mooi zijn om dit met een aantal ondernemers op te pakken en de Achterhoek op de kaart te zetten als zorgtoeristische regio? Dat is een prachtige ambitie die helemaal past binnen de uitgangspunten van LEADER.”