Marijke van Haaren - Bestuursvoorzitter Achterhoek Toerisme

01-02-2017

Auteur: Achterhoek Toerisme

Als bestuursvoorzitter van Stichting Achterhoek Toerisme laat Marijke van Haaren geen kans onbenut om te vertellen hoe mooi het hier is. Toch ziet ze wel een aantal verbeterpunten en uitdagingen voor de toekomst. Samenwerking is daarbij de sleutel.

Over Marijke
Marijke van Haaren (1952) is namens het CDA wethouder in de gemeente Berkelland. Ze heeft onder andere ruimtelijke ordening en recreatie en toerisme in haar portefeuille. Uit hoofde van haar functie als wethouder is ze ook bestuursvoorzitter van Achterhoek Toerisme. In het verleden was ze onder andere gedeputeerde in de provincie Gelderland en gemeenteraadslid en wethouder in de gemeente Ede.

Marijke van Haaren is wethouder in de gemeente Berkelland. Daarnaast is ze voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Vrijetijdseconomie. In dit overleg werken de diverse gemeenten in de Achterhoek samen. Het doel is om de Achterhoek nog beter op de kaart te zetten als een van de mooiste regio’s van Nederland om een actieve vakantie door te brengen. Marijke: “Als voorzitter van dit overleg ben ik automatisch ook bestuursvoorzitter van Achterhoek Toerisme. Het is mijn taak om te zorgen dat de stichting gezond functioneert. Daarnaast zie ik er op toe dat de stichting de politieke besluiten goed doorvertaalt naar de praktijk.”

Ambassadeur
Maar Marijke ziet haar taak breder dan dat. “Ik doe graag meer dan alleen de noodzakelijke taken die in mijn functieomschrijving staan”, vertelt ze. “Ik zie mezelf eigenlijk als een ambassadeur van de Achterhoek. Zodra ik de kans krijg, vertel ik aan iedereen die het maar horen wil hoe mooi het hier is. Ons gezamenlijke doel als regio is, dat de Achterhoek als eerste bij mensen opkomt wanneer ze nadenken over een vakantie of weekend weg in eigen land. Ik geloof dat we dat doel binnen enkele jaren kunnen bereiken. Uiteindelijk hopen we natuurlijk dat daar dan ook extra banen uit zullen voortvloeien.”

Zoveel meer te bieden
Volgens Marijke heeft de Achterhoek op dit moment al een heel goed imago. “Maar de regio staat wel vooral bekend om de rust en de ruimte. Wandel- en fietsliefhebbers weten ons dan ook goed te vinden”, vertelt ze. “Onze uitdaging is vooral om te vertellen dat we hier zoveel meer hebben. Prachtige musea, mooie historische steden, goede restaurants en ook heel veel water om in te zwemmen of te varen. Daarnaast worden er, naast de bekende, grote evenementen als de Zwarte Cross, ook steeds meer kleine evenementen georganiseerd. Dit alles zouden we beter op de kaart moeten zetten.”

Blijven investeren
“Ook qua aanbod zie ik nog wel wat verbeterpunten”, vervolgt Marijke. “Zo zouden er meer slechtweervoorzieningen moeten komen. Een subtropisch zwembad of andere binnenattracties waar je je een hele dag kunt vermaken als het weer even tegenzit. Daarnaast kan de kwaliteit van veel verblijfsaccommodaties beter. Dan bedoel ik met name de kleinschaliger accommodaties. Het is belangrijk om te blijven investeren in bijvoorbeeld een eigentijdse inrichting en de faciliteiten voor je gasten. Natuurlijk is dit voor een kleine ondernemer soms moeilijk, maar na zo’n upgrade kun je wel weer een hogere prijs vragen en een betere bezetting realiseren. Een upgrade kan hem overigens ook zitten in het maken van een goede website of het samenstellen van aantrekkelijke arrangementen, samen met andere ondernemers.”

Samen optrekken 
Samenwerking is sowieso van belang, benadrukt Marijke. “Tussen ondernemers onderling, maar ook tussen ondernemers en de overheid. Ik denk dat we wat dat betreft al heel goed bezig zijn. Zo hebben we ongeveer een halfjaar geleden een kennismakelaar aangesteld die de toeristische bedrijven in de regio ondersteunt bij het maken van een kwaliteitsslag. Ook organiseren we vanuit Achterhoek Toerisme regelmatig bijeenkomsten voor ondernemers. Aan de opkomst is te merken, dat er een grote behoefte is om samen op te trekken. Toch zie ik ook daar zaken die beter kunnen. Het bedrijfsleven draagt weliswaar financieel bij aan de activiteiten van Achterhoek Toerisme, maar deze bijdrage zal in de toekomst wel groter moeten worden. Ik voorzie wat dat betreft eigenlijk ook geen problemen, want tegen die tijd zullen we onze toegevoegde waarde meer dan bewezen hebben.”