In de voetsporen van Ludger

01-05-2023

Auteur: Stichting Achterhoek Toerisme

Sinds eind maart is de Achterhoek een nieuw wandelpad rijker: het Ludgerpad, van bijna honderd kilometer lang. Deze meerdaagse wandelroute tussen Zutphen en de grens bij Winterswijk doet allerlei plekken aan die aan de vroegere missionaris Ludger herinneren. Gerard Bomers en Eddy Ivens van de Ludgerkring vertellen hoe zij, in samenwerking met Achterhoek Toerisme, het pad hebben gerealiseerd.

Beide heren zijn oud-docent van het St-Ludgercollege in Doetinchem. Is daar hun interesse in Ludger ontstaan? Eddy: “Dat denk ik wel. Ik vond het interessant om me te verdiepen in de naamgever van onze school.” Gerard: “Bij mij is het zaadje al eerder geplant, want ik heb op de Sint-Ludgerus kweekschool in Hilversum gezeten. Onze oud-collega Walter Rovers van het St-Ludgercollege heeft na zijn pensionering de Ludgerkring opgericht. De reden dat ik er ook actief voor werd, is dat Ludger belangrijk is geweest voor de identiteit van de Achterhoek. Hij heeft het christendom naar deze regio gebracht. Ik vind het een goede zaak als mensen dat weten.”

Route gereconstrueerd

Het initiatief voor het Ludgerpad lag bij Eddy. Hij en zijn vrouw lopen graag lange afstanden en na zijn pensionering besloot hij om een wandelroute door de Achterhoek te ontwikkelen die grotendeels het traject van Ludger volgt. “Ik vond het minder van belang dat het pad precies het tracé zou volgen waar Ludger echt langs is gelopen. Het leek me interessanter dat je langs plekken komt die herinneren aan Ludger”, vertelt hij. Gerard: “We hebben wel op basis van historische akten vastgesteld hoe Ludger ongeveer gelopen moet zijn. Ook weten we bijvoorbeeld dat het gebied tussen Halle en Zieuwent destijds te moerassig was, daar kon hij dus niet langs. Op basis van al die historische informatie heeft Eddy de route zo goed mogelijk gereconstrueerd. Zonder al zijn inspanningen, zou het pad er nu niet liggen.”

Tot de grens

Die eerste route uit 2008 liep via Zutphen naar Aalten. De Ludgerkring onderhield ook nauwe contacten met Duitse ‘collega’s’ die zich met Ludger bezighielden. Een jaar of tien geleden werd er een Duits Ludgerpad geopend tussen Coesfeld en Münster, de Baumberger Ludgerusweg. Eddy: “Voor ons was het aanleiding om te gaan kijken of we het Achterhoekse deel niet konden doortrekken tot de grens. Het liefst wilden we dat het hele pad, net als in Duitsland, met paaltjes gemarkeerd zou worden. Zo kwam het routebureau van Achterhoek Toerisme in beeld. Dankzij een financiële bijdrage vanuit onze stichting, een bedrag dat geschonken is door de Duitse Ludger liefhebber Wolfgang Suwelack en bijdragen van Achterhoek Toerisme en de provincie Gelderland, is dat gelukt.”

In goed overleg

De samenwerking met Achterhoek Toerisme is goed verlopen, al was het soms geven en nemen. “We wilden zoveel mogelijk gebruikmaken van be staande routepaaltjes, maar dat
betekende wel dat er soms een deel van de route wat verlegd moest worden. Dat ging allemaal in goed overleg. Bij Aalten zou de route op een gegeven moment zo sterk afwijken dat we ons daar niet in konden vinden. In goed overleg is het wandelnetwerk uitgebreid en aangepast, zodat de oorspronkelijke route van Ludger behouden is gebleven”, vertelt Eddy.

Groter publiek

Op de route bevinden zich diverse horecaadressen en de etappes beginnen en eindigen vaak bij een treinof busstation, zodat je gemakkelijk terug kunt naar je startpunt. Gerard: “We realiseren ons dat het Ludgerpad vooral wandelaars zal trekken die komen om te wandelen en te genieten van het mooie landschap. Daarom overvoeren we ze onderweg niet met informatie over Ludger. Maar dankzij de informatieborden en de bijzondere plekken die de route aandoet, krijgt Ludger toch meer bekendheid bij een groter publiek. Daar zijn we erg blij mee.”

Wie was Ludger?

Ludger was een Nederlandse mis sionaris die leefde van 742 tot 809. In 792 stak hij vanuit het westen de IJssel over en trok via WichmondVierakker, Zelhem en Aalten richting het Duitse Billerbeck. Hij werd de eerste bisschop van Münster.

Tips van Eddy en Gerard

Het Ludgerpad doet ook verschillende bijzondere plekken aan die herinneren aan Ludger. Welke bezienswaardigheden mag je als wandelaar zeker niet missen? Gerard: “Voor mij is dat het Ludgermonument bij caférestaurant Den Elter in Zutphen. Het monument staat dicht bij de plek waar Ludger de IJssel is overgestoken en bestaat uit twee ramen. Het ene raam wijst naar Münster, waar Ludger bisschop werd, en het andere naar Werden (bij Essen), waar Ludger een klooster stichtte.” Eddy: “Voor mij is de Willibrorduskerk in Vierakker een van de hoogtepunten. Deze kerk is ooit uitgeroepen tot mooiste kerk van Nederland. Er bevindt zich een reliek van Ludger en in de tuin staat een beeld van hem.”

Het Ludgerpad is onderdeel van het wandelnetwerk Achterhoek en is tweezijdig bewegwijzerd. Download de Achterhoek Routes app of kijk op achterhoek.nl/ludgerpad

De brochure met de routeetappes, tips en achtergrondinformatie is verkrijgbaar bij de VVV’s in de Achterhoek. Wilt u deze en andere routes bestellen? Neem dan contact op via info@achterhoek.nl