Routebureau Achterhoek

Routegebonden recreatievormen zoals fietsen, wandelen, paardrijden, skeeleren en mountainbiken zijn een belangrijk onderdeel van de toeristisch-recreatieve kwaliteit van de Achterhoek. Om een goede kwaliteit te waarborgen beschikt Achterhoek Toerisme over een routebureau. Het hoofddoel is het bevorderen van het gebruik van de gemarkeerde routestructuren door toeristen en inwoners. Binnen het werkpakket van het routebureau bevinden zich:

  • Wandelnetwerk; fysiek netwerk met bijbehorende producten
  • Fietsknooppuntensysteem; idem
  • Toeristische Overstappunten (TOP’s)
  • Toeristische bewegwijzering via de ‘bruine borden’

Beheer en onderhoud van de bestaande infrastructuur

Achterhoek Toerisme beschikt over een digitale database, waarmee meldingen van vermiste bordjes of andere gebreken in de infrastructuur snel kunnen worden opgepakt. Achterhoek Toerisme beheert de paden (de ondergrond) niet zelf, maar blijft aandacht vragen voor een zorgvuldig beheer en onderhoud door de eigenaren, zodat de infrastructuur aantrekkelijk blijft voor de gebruiker.

Doorontwikkeling

Achterhoek Toerisme fungeert als aanspreekpunt voor de verdere routeontwikkeling en nieuwe toeristische bebording. Het is daarbij van belang dat nieuwe én bestaande netwerken zo veel mogelijk aansluiten bij de recreatieve bedrijvigheid. Met andere woorden: de recreant moet verleid worden om een ‘kopje koffie met een appeltaart’ te kunnen nuttigen onderweg. Dan ontstaat immers economische spinoff.

Doorontwikkeling kan ook plaatsvinden op andere terreinen: door een betere koppeling te maken aan de unieke landschappelijke kenmerken van de Achterhoek, zoals routeontwikkeling langs de Berkel of de (Oude) IJssel of het digitaliseren van Toeristische Overstappunten.

Productontwikkeling

Achterhoek Toerisme blijft zorgen voor producten die de consument faciliteren om gebruik te maken van de netwerken via wandelkaarten en brochures, maar ook door digitale ontsluiting. Hierop zal de komende jaren steeds meer de nadruk komen te liggen. Daarbij zal tevens gekeken worden in hoeverre het mogelijk is om de productontwikkeling doelgroepgericht (volgens de leefstijlsegmentatie) te laten plaats vinden. Zo kan de toerist die routes en bijbehorende voorzieningen vinden die het beste bij hem of haar past. Achterhoek Toerisme heeft in de afgelopen jaren een enorme expertise opgebouwd rondom het routebureau. Een aantal andere regio’s zijn op dit moment juist zoekende naar de wijze waarop zij de route infrastructuur het beste kunnen organiseren.

Routepakket

Achterhoek Toerisme is uw partner als het gaat om routes en routeontwikkeling. Wanneer u partner bent dan kunt u een routepakket afnemen. Dit houdt in dat er twee routes, fiets- en/of wandelroutes, worden gerealiseerd over het bestaande netwerk. Deze routes worden geplaatst op de website www.achterhoekseroutes.nl en gelinkt aan uw profielpagina. Ook ontvangt u per route 250 routekaartjes die gratis meegegeven kunnen worden aan uw gasten. 

Toeristische (bruine) bebording

Achterhoek Toerisme verzorgt voor alle gemeenten in de Achterhoek de toeristische bewegwijzering. Het gaat hierbij om een compleet pakket van vergunningenverlening, bebordingsplan tot levering, plaatsing en onderhoud.