Cultuur en erfgoed

Hieronder vind je relevante informatie en links met betrekking tot Cultuur en Erfgoed.

Stichting Erfgoed Gelderland

Stichting Erfgoed Gelderland ondersteunt de erfgoedsector in Gelderland bij het duurzaam beheren van collecties en het vertellen van verhalen over erfgoed. Ze willen de onderlinge samenwerking stimuleren en bijdragen aan een duurzame, diverse en inclusieve erfgoedsector die aansluit bij de actualiteit en voorbereid is op de toekomst. Erfgoed Gelderland biedt diverse mogelijkheden op het gebied van scholing en fondsenwerving.

https://erfgoedgelderland.nl/

 

Provincie Gelderland

Gelderland is rijk aan cultuur en erfgoed. De Provincie Gelderland is trots op onze monumenten, historische landschappen, festivals, musea, theaters en de makers. Ze geven cultuur en erfgoed de kans te groeien. En laten zoveel mogelijk mensen hiervan meegenieten. De Provincie Gelderland biedt verschillende subsidies op het gebied van cultuur en erfgoed.

https://www.gelderland.nl/themas/cultuur-en-erfgoed