Onderwijs en Arbeidsmarkt

Op deze pagina vind je relevante informatie en links met betrekking tot het thema Onderwijs & Arbeidsmarkt.

Graafschap College

Met bijna 10.000 studenten en meer dan 900 medewerkers is het Graafschap College het grootste regionaal opleidingencentrum (roc) voor beroepsonderwijs en educatie in de Achterhoek en een deel van de Liemers. Ze bieden verschillende opleidingen, waaronder Horeca en Toerisme & Recreatie. Het Graafschap College biedt verschillende stagemogelijkheden, samenwerkingsinitiatieven of de inzet van studenten voor je bedrijf of instelling. 

Saxion | University of Applied Sciences

Vanuit Saxion zijn er verschillende mogelijkheden voor samenwerking. Als bedrijf of organisatie kun je bij Saxion opdrachten indienen voor stagiairs en afstudeerders. Daarnaast doen veel van onze afgestudeerden graag ervaring op als trainee. De eerste stap is om je vraag neer te leggen via de algemene site. Vanuit hier zorgt men ervoor dat de gestelde vraag bij de betreffende academie terecht komt.

Voor multidisciplinair onderwijs is er het zogenaamde Smart Solution Semester. Bij het Saxion Smart Solutions Semester werken studenten van verschillende opleidingen samen aan complexe vraagstukken van onze lectoraten en het bedrijfsleven. De oplossing voor deze vraagstukken is niet binnen één vakgebied te vinden. Daarom werken de studenten in interdisciplinaire projectteams, waarbij vernieuwing, creativiteit en samenwerking centraal staan. 

Voor toeristiche vraagstukken en vraagstukken met betrekking tot facilitair en hotel management (stage en afstuderen) kun je terecht bij Peter Steenhuis (p.steenhuis@saxion.nl). Voor economische vraagstukken (marketing, sales, digital marketing) kun je terecht bij Bert Janssen (h.g.m.janssen@saxion.nl).

Grensland College | Winterswijk, Ulft

Grensland College staat voor verbinden zonder grenzen. We denken en doen vanuit de Triple Helix gedachte. Leren en werken krijgt continu impulsen door een intensieve, meerjarig krachtenbundeling tussen alle overheden, het onderwijs en werkgevers uit de grensregio Achterhoek en Kreis Borken. Samenwerken brengt je praktisch verder. De opleidingen sluiten optimaal aan bij de economische structuur in de Achterhoek. Ze bevorderen de economische en sociale ontwikkelingen in onze grensregio. Zo kunnen we aantrekkelijk blijven voor talent en goed gekwalificeerd personeel.

Werkgroep De Steck

Vragen die bij Werkgroep de Steck worden neergelegd, worden opgepakt middels multidisciplinaire teams vanuit o.a.  het voortgezet onderwijs in Doetinchem, Graafschapcollege, HAN, Saxion, Larenstein, Zone college.

HR Support MKB Achterhoek: Unieke kans voor 60 ondernemers in de Achterhoek

Last van de krapte op de arbeidsmarkt? Geen tijd of mensen voor duurzaam personeelsbeleid? MKB bedrijven (< 50FTE)  in de Achterhoek kunnen nu professionele, vraag-gedreven ondersteuning krijgen voor een toekomstbestendige HR-aanpak. Schrijf je in voor het project HR Support MKB Achterhoek en je krijgt niet alleen zicht
op de HR-stand-van-zaken binnen je bedrijf, maar ook praktische kennis en tools om de uitdagingen aan te gaan. HR Support MKB Achterhoek is in september van dit jaar gestart en loopt tot medio 2024.

Opijver | Achterhoeks Talentenfonds

Opijver staat voor het Achterhoeks talentenfonds. Hier vraag je een scholingsvoucher aan waarmee je je kunt scholen in een beroep met toekomstperspectief. De scholingsvoucher is er voor werkzoekenden, werkenden, baanveranderaars en ZZP’ers uit de Achterhoek. Gebruik de voucher om je binnen jouw vakgebied te ontwikkelen of om jezelf klaar te stomen voor een ander beroep in een hele andere sector.

Inclusief ondernemerschap

Wil jij als ondernemer iemand met een arbeidsbeperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden?  Bekijk dan de mogelijkheden op de websites van Laborijn (Zuid-West-Achterhoek) en Fijnder (Oost-Achterhoek).

Onverwachte Hoek

Achterhoekse bedrijven, zorg-, cultuur-, onderwijsorganisaties en gemeenten zijn verenigd in het platform Onverwachte Hoek. Onverwachte Hoek is de campagne om meer mensen aan te trekken om te komen werken, wonen en leven in de regio Achterhoek. Je kunt als ondernemer partner worden van Onverwachte Hoek.