Otwin van Dijk over Onbeperkt genieten in de Achterhoek

12-07-2021

Auteur: Stichting Achterhoek Toerisme

Gastvrij voor iedereen

De acht Achterhoekse gemeenten die samen werken aan de Vrijetijdsagenda Achterhoek zijn het project ‘Onbeperkt genieten in de Achterhoek’ gestart. Zij werken hierbij samen met Achterhoek Toerisme en de sociale onderneming Ongehinderd. Het belangrijkste doel is dat alle gasten en inwoners van hun vrije tijd kunnen genieten in de Achterhoek, ongeacht een eventuele beperking. Otwin van Dijk, burgemeester van Oude IJsselstreek, zet zich al jaren in voor een inclusieve samenleving en juicht dit nieuwe project toe.

Is het belangrijk dat de toeristische sector in de Achterhoek meer nadenkt voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking?
“Zeker! En wel om meerdere redenen. Ten eerste zijn we als Achterhoekers een gastvrij volk. We zijn terecht trots op onze regio en laten anderen er graag van meegenieten. Het hoort bij die natuur om echt voor iederéén gastvrij te zijn. De tweede reden is een economische: je kunt simpelweg geld verdienen aan deze doelgroep. In Nederland heeft vijftien procent van de bevolking een beperking. Maar bijna niemand gaat alleen op vakantie of een dagje uit. Dus als je niet toegankelijk bent voor mensen met een beperking, sluit je echt een grote groep mensen uit. Een derde reden is dat het bij wet geregeld is dat je hier als ondernemer aandacht aan moet besteden. In mijn tijd als Tweede Kamerlid heb ik een amendement ingediend dat het verplicht maakt voor bedrijven om bij een verbouwing ook te letten op toegankelijkheid.”


Hoe doen we het als Achterhoek op dit gebied?
“Ik kan ontzettend veel voorbeelden noemen van instellingen en ondernemers die het goed voor elkaar hebben. Alle culturele instellingen in de Achterhoek zijn bijvoorbeeld goed toegankelijk en voor veel verblijfsaccommodaties geldt hetzelfde. Maar ook gemeenten denken er steeds meer over na. Dat is minstens zo belangrijk, want je wilt natuurlijk niet dat je met je rolstoel of scootmobiel op een onbegaanbaar grindpad terechtkomt zodra je de camping afrijdt.”

Wat zou u tegen ondernemers willen zeggen die opzien tegen de investering?
“Dat het helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Een houten plankje over de drempel maakt al verschil. Je hoeft ook echt geen menukaart in braille aan te bieden. Maar als je ziet dat iemand blind of slechtziend is, kun je je wel heel gastvrij opstellen door het menu mondeling toe te lichten of een loep aan te bieden. Met dit soort kleine dingen kun je vaak al negentig procent verbeteren. En die andere tien procent neem je gewoon mee als je gaat renoveren of verbouwen.”

In Oude IJsselstreek hebben jullie de Werkgroep Onbeperkt Meedoen. Maakt zo’n werkgroep veel verschil?
“Ja, deze enthousiaste groep mensen heeft al veel bereikt. Zo hebben ze (vóór corona) festivals getest op toegankelijkheid. Dit heeft onder andere geresulteerd in een verlaagde bar bij Huntenpop en in prikkelarme uurtjes op de plaatselijke kermissen. Ik moet ook echt even Sandra Gosseling van de werkgroep noemen, die zich inzet voor toegankelijkheid van toiletten bij winkels en horecazaken. Een kwart van de Nederlanders heeft blaas- of darmproblemen. Voor hen kan de mogelijkheid om ergens naar een toilet te kunnen het verschil maken tussen een onbezorgd dagje uit of thuisblijven.”

U zet zich al jaren in voor een inclusieve samenleving. Is die samenleving binnen handbereik of moet er nog veel gebeuren?
“Ik moet er even bij zeggen dat mensen die mij goed kennen beweren dat mijn grootste handicap mijn chronisch optimisme is. Maar ik vind echt dat er de afgelopen jaren flinke stappen zijn gezet. Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap, waarin staat beschreven wat de overheid moet do en om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. De effecten zijn helaas nog niet overal goed merkbaar, zo is er in het onderwijs nog veel te winnen en zijn nog lang niet alle gebouwen goed toegankelijk. Maar het besef begint steeds meer door te dringen dat een parallelle samenleving, met bijvoorbeeld speciaal onderwijs en speciaal vervoer voor mensen met een beperking, niet wenselijk is. Iedereen wil gewoon kunnen meedraaien in de samenleving. En vrijetijdsbesteding is daar een heel belangrijk onderdeel van.”

Onbeperkt genieten in de Achterhoek
Voor het project ‘Onbeperkt genieten in de Achterhoek’ is Achterhoek Toerisme een samenwerking gestart met Ongehinderd, een sociale onderneming die zich inzet voor een toegankelijker Nederland voor iedereen. Deze zomer gaan we de toegankelijkheid in kaart brengen van meer dan honderdvijftig locaties in acht Achterhoekse gemeenten. Via de gratis app Ongehinderd kan iedereen
zien hoe het is gesteld met de toegankelijkheid van deze locaties. Deelnemende ondernemers ontvangen tips om de toegankelijkheid te verbeteren. Zo hopen we de bewustwording te vergroten en ervoor te zorgen dat meer gasten zich welkom voelen in de Achterhoek.