Annemiek Riefel - Kennismakelaar Vrijetijdseconomie

01-02-2017

Auteur: Achterhoek Toerisme

Hoe zorg je als sector dat je klaar bent voor de uitdagingen van de toekomst? Bijvoorbeeld door samen de mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering en innovatie te inventariseren. De nieuwe kennismakelaar fungeert daarbij als spin in het web.

Over Annemiek 

Annemiek Riefel (29 jaar) is geboren en getogen Achterhoeker. Ze heeft ervaring opgedaan bij het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme, MarketingOost en Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd. Ook is ze bestuurlijk actief geweest als voorzitter van Jong Gelre Vorden- Warnsveld en als bestuurslid van Plattelandsjongeren Gelderland.

In september is Annemiek Riefel aangesteld als Kennismakelaar Vrijetijdseconomie Achterhoek. Annemiek vertelt: “De gemeenten in de Achterhoek, Achterhoek Toerisme en de ondernemers werken aan een sterke en toekomstbestendige toeristischrecreatieve sector. Ik ga hier samen met het toeristisch bedrijfsleven uitvoering aan geven. Dit doen we bijvoorbeeld door kennisontwikkeling te bevorderen, crosssectorale verbindingen te leggen en kwaliteitsverbetering en innovatie te stimuleren. Inmiddels heb ik al een aantal concrete projecten opgepakt, onder andere rondom digitale beleving in de Achterhoek.”

Annemiek vertelt graag wat meer over twee projecten waar ze zich mee bezighoudt. Eind november heeft ze een bijeenkomst georganiseerd over de mogelijkheden van Smart Industry voor de vrijetijdssector. Daarnaast werkt ze aan een pilot met smartbikes.

Smart Industry in de Vrijetijdssector
Nieuwe digitale ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Technologie is steeds vaker de drijfveer achter vernieuwing. Ook in de vrijetijdssector staan de ontwikkelingen niet stil. Daarom organiseerde Annemiek eind november een bijeenkomst met ondernemers uit de Smart Industry en de vrijetijdssector. Centraal stond de vraag: ‘Hoe kan Smart Industry de vrijetijdssector nog verder ondersteunen?’ Smart Industry heeft te maken met verregaande digitalisering van apparaten, productiemiddelen en organisaties. Hierdoor ontstaan nieuwe manieren van produceren, nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren. Smart Industry biedt kansen voor de Achterhoekse maakindustrie, maar ook voor de vrijetijdseconomie.

Toepassingen binnen de sector 
Op de bijeenkomst waren ongeveer zeventig ondernemers uit de vrijetijdssector aanwezig. Er werden vijf brainstormsessies gehouden, over de onderwerpen LoRa, app-ontwikkeling, big data, iBeacon en VR/AR en hololens. De ondernemers konden kennismaken met de technologie en ideeën vormen over de toepassingsmogelijkheden binnen de vrijetijdssector. Annemiek: “Op basis van de bijeenkomst hebben we een lijst met ideeën samengesteld. De komende tijd gaan we in kleiner comité per idee bekijken of en hoe het kan worden omgezet in een projectvoorstel. Deze projectvoorstellen gaan we vervolgens indienen bij de Achterhoek2020 Uitvoeringsagenda.”

Betere ontsluiting met smartbikes
Een plan dat al concrete vormen begint aan te nemen, is het project ‘Mobiliteit als beleving met SMAAS’. SMAAS betekent ‘smart mobility as a service’. De term staat voor een verandering in mobiliteit. In plaats van te investeren in transportmiddelen, koopt de consument mobiliteit in. Het idee is dat toeristen en recreanten bij verschillende attracties in de Achterhoek gebruik kunnen maken van smartbikes. De smartbikes zijn voorzien van geavanceerde software. Je wordt real time en aan de hand van het type attracties dat past bij je profiel langs het aantrekkelijke aanbod in de Achterhoek ‘gegidst’. De smartbike kan overal worden opgepikt en ingeleverd. Ook kun je gemakkelijk overstappen op andere vervoersmiddelen, zoals de trein of een deelauto. Zo ontstaat er een hybride vervoersnetwerk en wordt de Achterhoek beter ontsloten.

Naast initiator Bert van Zijtveld van de Heikamp zijn Edwin Bomers van Marveld Recreatie, Kees Hensen van Villa Ruimzicht, Hendrik Jan Mensink van De Twee Bruggen en Jan van der Heide van De Vreehorst erbij betrokken.

Annemiek: “In maart wordt dit project ingediend bij de stuurgroep Achterhoek2020. Aangezien SMAAS zich nog in de startfase bevindt, zal er eerst een pilot worden uitgewerkt. De pilot gaan we vervolgens uitvoeren binnen een straal van 10 kilometer rondom de treinstations Ruurlo, Lievelde, Winterswijk en Doetinchem. Binnen de pilot wordt onder andere gekeken naar welke mobiliteitsoplossingen mogelijk zijn voor de af te leggen afstanden.”