Conrad van Tiggelen - Een nieuwe visie op bestemming Nederland

02-07-2019

Auteur: Achterhoek Toerisme

In oktober lanceerde NBTC Holland Marketing Perspectief 2030, een nieuwe visie op de bestemming Nederland. Wij spraken met Conrad van Tiggelen, directeur Strategie & Branding bij NBTC.

Nederland verwacht richting 2030 een groei van vijftig procent van het aantal internationale toeristen. De komende tien jaar vragen daarom om een andere aanpak dan de afgelopen tien jaar. Tot nu toe is er vooral ingezet op het aantrekken van meer bezoekers, maar inmiddels is duidelijk dat meer niet altijd beter is. Met name in steden en op iconische locaties kan door overbelasting een druk op de leefbaarheid ontstaan, terwijl andere plaatsen in Nederland nog onvoldoende profiteren van de kansen en economische impuls die toerisme kan bieden. Door nu actie te ondernemen, wil NBTC bereiken dat in 2030 elke Nederlander profijt heeft van toerisme.

Wat zijn de oorzaken van die sterke groei in het toerisme?
Conrad: “Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Wereldwijd krijgen we steeds meer vrije tijd en gaan we vaker op vakantie. Daarnaast krijgen landen met een grote bevolking, zoals India en China, een steeds welvarender middenklasse. Maar de groei komt niet alleen van ver weg. Nu, en ook in de toekomst, komt het grootste aantal bezoekers uit de regio’s die aan Nederland grenzen. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid zullen toeristen steeds vaker kiezen voor een bestemming waarvoor je niet hoeft te vliegen. Dat levert dus een toename van bezoekers uit bijvoorbeeld Duitsland en België op.”

In Perspectief 2030 staat: ‘In plaats van bestemmingspromotie is het tijd voor bestemmingsmanagement’. Waarom?
“Op bepaalde plekken – denk aan Amsterdam, Giethoorn, de Zaanse Schans – is het nu al druk, vaak té druk. Dat vraagt om ingrijpende maatregelen en management van bezoekersstromen. Andere plekken kunnen juist nog bezoekers gebruiken. Alleen promotie van deze plekken is niet genoeg. Om andere bezoekers te trekken, moet je deze minder bekende bestemmingen duurzaam onderscheidend ontwikkelen met lokale ondernemers. Zo werk je aan sterke regionale merken. Alleen dan zorg je voor meer spreiding.”

Maar laten toeristen zich wel spreiden?
“Een terechte vraag en een groot misverstand. Een toerist die de Eiffeltoren wil zien, kun je moeilijk overtuigen om, ik noem maar wat, Calais te bezoeken. Je zult natuurlijk altijd ‘bucketlistbezoekers’ houden die gewoon alle highlights willen afvinken. Dat geldt ook voor Nederland. Dus we moeten ons niet richten op de bezoeker die het Rijksmuseum bezoekt om alleen een selfie te maken bij de Nachtwacht. Wat je wel kunt doen, is aan de bezoeker die geïnteresseerd is in cultureel erfgoed het verhaal te vertellen van bijvoorbeeld onze Hanzesteden. Je neemt de passie van een bezoeker als uitgangspunt en stelt minder bekend, maar daarom niet minder aantrekkelijk, aanbod voor.”

Hoe pak je dat dan aan?
“Het is belangrijk om eerst te bepalen wat het DNA van je regio is, dat moet het vertrekpunt zijn bij alles wat je doet. Dus: wat maakt ons anders dan anderen? Dit moet vanuit de bewoners en bedrijven komen, zodat het authentiek is. Vervolgens zorg je ervoor dat je dat unieke DNA overal laat doorklinken. Allereerst bij het ontwikkelen van je bestemming. Als je bijvoorbeeld zegt dat ‘inventiviteit’ in je DNA zit, dan moet dat doorklinken in je horeca-aanbod. Vervolgens heeft je DNA ook invloed op hoe je een marketingcampagne opzet, welke media je inzet, voor welke beelden je kiest en hoe je die beelden gebruikt.”

Welke kansen liggen hier voor de Achterhoek?
“Toerisme is geen doel op zich, maar een middel om een bijdrage te leveren aan regionale opgaves. Denk aan vergroting van de leefbaarheid en sociale cohesie of het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. In krimpregio’s vallen faciliteiten en OV-voorzieningen vaak weg. Komen er meer bezoekers, dan kunnen die basisvoorzieningen of dat leuke buurtwinkeltje misschien wél blijven bestaan. De uitdagingen waar je als regio mee wordt geconfronteerd, moeten het uitgangspunt zijn. Voor de Achterhoek kan dat bijvoorbeeld het aantrekken van jong talent zijn, met een focus op smart industry. Hoe zorg je dat je regio aantrekkelijk wordt voor dat jonge talent, maar tegelijkertijd voor bezoekers? Wat voor slimme vervoersmogelijkheden wil je aanbieden? Wat voor aanbod en faciliteiten missen er nog? Welk type bezoeker past hierbij? Daarbij hoef je overigens de ‘traditionele bezoeker’ die komt voor rust en ruimte zeker niet af te schrikken. Het kan heel goed naast elkaar bestaan.”

Wat zijn nu de vervolgstappen?
“Perspectief 2030 is een visie op de bestemming Nederland als geheel. We organiseren nu sessies met de verschillende regio’s om te bespreken hoe dit voor elke regio kan worden doorvertaald. Ook met Achterhoek Toerisme hebben we al om tafel gezeten. Het is nu aan de regio’s om dit verder in te vullen en een actie-agenda op te stellen. Op basis van de regionale initiatieven wordt een landelijke actie- en investeringsagenda samengesteld die tijdens de Landelijke Toerismetop in oktober gepresenteerd wordt aan staatssecretaris Mona Keijzer. Dat zal een mooi uitgangspunt vormen op weg naar 2030.”


Perspectief 2030 kan worden gedownload via de website van NBTC Holland Marketing: nbtc.nl