Coronavirus: informatie voor ondernemers

Coronavirus: informatie voor ondernemers

Als toeristische ondernemer heeft u ongetwijfeld veel vragen. Op deze pagina geven wij u een overzicht van relevante informatie voor ondernemers uit onze branche. 

Laatste update: 18-01-2021

Steuntje-in-de-rug regeling

De provincie Gelderland heeft een nieuwe regeling opengesteld voor ondernemers in de horeca-, toerisme- en vrijetijdsector die door de coronacrisis in zwaar weer zijn gekomen, de ‘steuntje in de rug regeling’. Met deze voucherregeling kunnen ondernemers een bedrag tot 5.000 euro inzetten voor adviesdiensten en ondersteuning. HISWA-RECRON en Koninklijke Horeca Nederland (KHN)) verzorgen de uitvoering van de voucherregeling. Ondernemers kunnen via https://www.khn.nl/steuntjegelderlandhiswakhn een aanvraag indienen. Ondernemers hoeven geen lid te zijn van HISWA-RECRON of KHN. 

De voucher kan voor verschillende doeleinden worden ingezet, van algemeen bedrijfsadvies, juridisch advies, advies op het gebied van innovatie, accountancy, marketing, duurzaamheid, tot sluiting van het bedrijf en eventuele sanering van schulden of het doorstarten van het bedrijf. Wanneer een ondernemer een aanvraag indient wordt een afspraak gemaakt met een medewerker van KHN of HISWA-RECRON om samen te bekijken welke adviesdienst ingezet kan worden. 

Tegemoetkoming participatie bij Achterhoek Toerisme

Als non-profit organisatie hebben we als doel om onze sector verder te brengen. Het is onze missie om de Vrijetijdseconomie in de Achterhoek te stimuleren. De afgelopen periode heeft ons opnieuw doen inzien, misschien nog wel meer dan voorheen, dat we het vooral samen moeten blijven doen. Met die blik op de toekomst denken wij dat we de sector helpen door bij onze partners slechts een deel van onze activiteiten in rekening te brengen. Namens het bestuur en de medewerkers van Achterhoek Toerisme kunnen we meegeven dat we een tegemoetkoming kunnen realiseren van 75% op de partnerpakketten, campagnedeelname en/of onderhoud van de bruine bebording. Al onze partners hebben hierover reeds een brief ontvangen. Bent u partner maar heeft u geen brief ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@achterhoek.nl.

Provinciale ondersteuning toeristisch recreatieve sector

Provinciale Staten hebben middelen beschikbaar gesteld ter ondersteuning van bedrijven en organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme. We lichten een aantal regelingen voor u uit. Een overzicht leest u op Gelderland.nl/COVID-19-Subsidies. Voor sommige regelingen geldt hierbij wel dat aanvragers van één van de maatregelen gebruik kunnen maken.

1.    Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties
2.    Monumenten met publieksfunctie en regionale musea
3.    Uitbreiding voucherregeling via oostnl.nl
4.    Project ‘ondersteunen en advies’ via KHN en HISWA-RECRON
5.    Aanpassing project Green Key veluwe (inclusief verbreding naar andere streken van Gelderland) 

Lees meer

Stap voor stap - Wat kan wanneer

De Rijksoverheid beschikt over het meest actuele overzicht van de algemene regels die gelden voor ‘binnen’ en ‘buiten’. Ook wordt voor een aantal sectoren of groepen toegelicht welke regels nu gelden. Bekijk het overzicht hier.

Branche-organisaties en landelijke platforms

Diverse (branche-)organisaties en landelijke platforms behartigen de belangen van onze sector en verstrekken relevante informatie voor ondernemers in de toeristische en recreatieve branche. De branche-organisaties Koninklijke Horeca Nederland en Hiswa-Recron delen op hun websites veel waardevolle informatie voor ondernemers in onze sector over o.a. de brancheprotocollen. De Stichting Cultuur+Ondernemen verzamelen bronnen met relevante informatie over de cultuursector en u kunt er terecht met vragen. NBTC Holland Marketing heeft op haar website meer informatie staan over de impact van het coronavirus op onze sector en het landelijke offensief voor duurzaam herstel van de bezoekerseconomie. Daarnaast is er veel informatie beschikbaar via de reguliere platformen voor ondernemers, zoals de Kamer van KoophandelVNO-NCW, ​MKB Nederland en de Belastingdienst. De Rijksoverheid heeft zes nieuwe belastingmaatregelen getroffen vanwege de coronacrisis. 

VNOG Noodverordening

De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland publiceert steeds de meest actuele versie van geldende noodverordening. Kijk hier voor de laatste noodverordening

Provincie Gelderland - Aanvullingen uitvoeringsagenda 2020-2021

Vanwege de grote impact van de COVID-19-maatregelen op de toeristische sector, heeft de Provincie Gelderland in overleg met de sector een extra aanvulling op Uitvoeringsagenda Toerisme & Recreatie 2020-2021 gemaakt. Zo zijn er ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers, duurzaamheidsmaatregelen en een pilot voor het in kaart brengen van bezoekersstromen. Meer informatie.

Offensief duurzaam herstel bestemming Nederland

Samen met partners werkt het NBTC aan de aanpak voor een landelijk marketingoffensief. De aanpak richt zich op het herstellen van de gewenste (inter)nationale vraag en bestedingen. Alle marketingactiviteiten die worden ontwikkeld, dragen bij aan de doelstelling van Perspectief 2030: het duurzaam ontwikkelen van de bestemming Nederland ten behoeve van alle Nederlanders. Ook wordt er gewerkt met meerdere scenario’s op basis van onder andere verschillende startdata en een gefaseerde opstart van economische activiteiten. De prioriteit ligt in eerste instantie bij de binnenlandse markt. Als eerste initiatief binnen het hersteloffensief is de beweging Hier moet je zijn gelanceerd. We willen Nederlanders inspireren om de prachtige onbekende plekken in ons land te ontdekken en om in de toekomst net wat vaker voor ‘hier’ te kiezen. Je hoeft niet naar ‘daar’, want je vindt het allemaal ‘hier’. Hier moet je zijn! Zo worden vaker de minder drukke plekken bezocht en spreiden we de natuurlijke vraag om er op uit te trekken. En kunnen we op een verantwoorde manier allemaal genieten van ons land.

Corona Calculator voor getroffen ondernemers

Bereken hoe corona-regelingen uw onderneming helpen. Met behulp van de tool, een initiatief van VNO-NCW en MKB Nederland,  krijgt u direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen. Ga naar de Corona Calculator. Hieronder treft u twee belangrijke regelingen voor onze sector.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is het vervolg op TOGS. Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. De TVL staat open tot 30 juni 2021. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden. De subsidie is voor mkb-ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Horecagelegenheden krijgen voor TVL Q4 2020 een keer een opslag bovenop de TVL-subsidie: de Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA). Als ze TVL aanvragen, wordt de HVA-opslag er direct bij opgeteld.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 januari 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%. Vanaf maart tot en met september 2020 zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. De NOW3-steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60%.  NOW3 is onderdeel van een omvangrijk steun en herstelpakket waarin het kabinet ook geld beschikbaar stelt voor scholing en voor van-werk-naar-werk.

Samen sterk in de horeca

We zien dat veel horecaondernemers positief en vechtlustig zijn en uitblinken in ondernemerschap. In korte tijd zijn vele creatieve samenwerkingen en initiatieven ontstaan. Onder het credo ‘Samen staan we sterk’ ontstaan er nieuwe (korte) ketens en wordt keihard gewerkt om het hoofd boven water te kunnen blijven houden. Met de actie ‘Help de Horeca’ steunt Horeca Nederland haar leden. Via dit platform konden waardebonnen worden aangeschaft door iedereen die de horeca in Nederland een warm hart toedraagt.  

Voucherregeling recreatie

Voor de watersport en recreatie is een voucherregeling in het leven geroepen. De voucher geeft het recht om het bedrag dat eerder is aanbetaald, te gebruiken voor een nieuwe boeking bij hetzelfde watersport- of recreatiebedrijf op een later tijdstip. Watersport- en recreatiebedrijven kunnen een voucher inzetten voor annuleringen vanaf 13 maart jl. De regeling geeft de consumenten rust en zekerheid. Als zij een verblijf, boot of arrangement hebben geboekt, zijn ze er met deze voucher van verzekerd dat die boeking ook wordt uitgevoerd. Ondernemers krijgen dankzij de vouchers de tijd om de crisis het hoofd te bieden en te overleven. 

Ticketregeling: Bewaar je ticket

Bij geannuleerde evenementen heeft de consument onder normale omstandigheden het recht op restitutie van het aankoopbedrag. Maar als nu voor alle reeds gekochte tickets het geld teruggestort moet worden, kunnen instellingen failliet gaan. Om deze reden is er een nieuwe ticketregeling opgesteld die oplossing biedt voor deze uitzonderlijke situatie. Kan een evenement niet verplaatst worden naar een nieuwe datum, of kan de koper niet op de nieuwe datum, dan krijgt deze de mogelijkheid het aankoopbedrag van de ticket(s) incl. servicekosten te krijgen in de vorm van een voucher die geldig blijft bij de betreffende locatie of organisator. 

Contact

Heeft u vragen of wilt u contact hierover dan kunt u ons bereiken via 0545-250380 of info@achterhoek.nl.