Coronavirus: informatie voor ondernemers

Coronavirus: informatie voor ondernemers

Als toeristische ondernemer heeft u ongetwijfeld veel vragen. Op deze pagina geven wij u een overzicht van relevante informatie voor ondernemers uit onze branche. 

Laatste update: 28 mei 2020

Branche-organisaties en landelijke platforms

Diverse (branche-)organisaties en landelijke platforms behartigen de belangen van onze sector en verstrekken relevante informatie voor ondernemers in de toeristische en recreatieve branche. De branche-organisaties Koninklijke Horeca Nederland en Hiswa-Recron delen op hun websites veel waardevolle informatie voor ondernemers in onze sector over o.a. het Protocol Heropening Horeca en informatie over openstellingen per bedrijfsgroep. De Stichting Cultuur+Ondernemen verzamelen bronnen met relevante informatie over de cultuursector en u kunt er terecht met vragen. NBTC Holland Marketing heeft op haar website meer informatie staan over de impact van het coronavirus op onze sector en het landelijke offensief voor duurzaam herstel van de bezoekerseconomie Daarnaast is er veel informatie beschikbaar via de reguliere platformen voor ondernemers, zoals de Kamer van KoophandelVNO-NCW, ​MKB Nederland en de Belastingdienst. De Rijksoverheid heeft zes nieuwe belastingmaatregelen getroffen vanwege de coronacrisis. 

Corona Calculator voor getroffen ondernemers

Bereken hoe corona-regelingen uw onderneming helpen. Met behulp van de tool, een initiatief van VNO-NCW en MKB Nederland,  krijgt u direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen. Ga naar de Corona Calculator. Hieronder treft u twee belangrijke regelingen voor onze sector.

Tegemoetkoming Schade COVID-19 (TOGS)

De Rijksdienst voor Ondernemen heeft de lijst met SBI-codes uitgebreid met bedrijven die in aanmerking komen voor Tegemoetkoming Schade COVID-19 (TOGS). Landelijk is actief lobby gevoerd deze lijst uit te breiden. Zo zijn onder meer de kampeerterreinen en jachthavens toegevoegd. De TOGS, waarbij de vergoeding maximaal €4.000,- bedraagt, kan vanaf 27 maart tot en met 26 juni 2020 worden aangevraagd. De  sectoren die op 7 april aan de lijst zijn toegevoegd, kunnen vanaf 15 april de vergoeding aanvragen. Vanwege een wijziging in de voorwaarden van de TOGS, is het nu ook mogelijk voor eigenaren van een B&B met eigen entree om een beroep te doen op de financiële tegemoetkoming van € 4.000,- van de overheid. Valt u nog steeds buiten de regeling en vindt u dat uw bedrijf is gekoppeld aan de verkeerde SBI code? Op deze pagina van de Rijksoverheid  kunt u aangeven dat u vindt dat de SBI code van uw bedrijf aangepast moet worden.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aangevuld én de voorwaarden van regelingen vereenvoudigd. De criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn versoepeld. Voor de vrijetijdssector is dit met name interessant voor ondernemers waarbij het vrijetijdsproduct hun nevenactiviteit is. De uitbreiding betreft namelijk ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling met hun geregistreerde hoofdactiviteit, terwijl dit wel het geval zou zijn op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Met het tijdelijke Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kun je subsidie aanvragen en een voorschot op je loonkosten krijgen. Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) heeft de bestaande NOW-tool uitgebreid: leden die de tool invullen krijgen nu ook de verwachte feitelijke subsidie (nacalculatie). Je kunt de noodzakelijke correcties afzonderlijk invullen (maand- of 4-wekenbasis). Eventuele kortingen op de subsidie kun je uitsplitsen. Daarnaast krijg je extra uitleg en ondersteuning bij correcties op de loonsom. In de uitgebreide NOW-tool wordt op basis van je verwachte loonsom in het 3e t/m 5e loonaangifte-tijdvak berekend of je een terugvordering of een nabetaling op het verkregen voorschot kunt verwachten.

Stap voor stap - Wat kan wanneer

De Rijksoverheid heeft een handig overzicht gemaakt van de versoepeling van de maatregelen als het coronavirus onder controle blijft. Bekijk het overzicht hier.

Taskforce Gelderland Vrijetijdseconomie 

In nauwe onderlinge samenwerking zoeken de vrijetijdssector en de provincie Gelderland naar een passende inzet bij het overkomen van de coronacrisis. Centrale gedachte is om provinciaal concrete acties en herstelbeleidsmogelijkheden voor de vrijetijdssector te benoemen en uit te werken. De inzet van de ‘Taskforce’ en het daaraan gekoppelde hersteloffensief worden gedragen door de provincie Gelderland, de partners binnen het netwerkplatform ‘Gastvrij Gelderland’*, de Gelderse attracties, de erfgoed-, museale en cultuursector. Het doel is: komen tot een aanvullende efficiënte en effectieve set van maatregelen die concreet invulling zou kunnen geven aan herstelmaatregelen voor de vrijetijdssector op de korte en middellange termijn.
(*KHN, HISWA-RECRON, VNO/NCW, MKB-Nederland, Gelders Landschap en Kastelen, Saxion Hogeschool, Stichting Achterhoek Toerisme, Bureau voor Toerisme Rivierenland en Visit Veluwe-Arnhem-Nijmegen)

Samen sterk in de horeca

We zien dat veel horecaondernemers positief en vechtlustig zijn en uitblinken in ondernemerschap. In korte tijd zijn vele creatieve samenwerkingen en initiatieven ontstaan. Onder het credo ‘Samen staan we sterk’ ontstaan er nieuwe (korte) ketens en wordt keihard gewerkt om het hoofd boven water te kunnen blijven houden. Met de actie ‘Help de Horeca’ steunt Horeca Nederland haar leden. Via dit platform kunnen waardebonnen worden aangeschaft door iedereen die de horeca in Nederland een warm hart toedraagt. Uiteraard blijft er veel onzekerheid over de toekomst. Hoe lang blijven de deuren gesloten en wat doet dit met het consumentenvertrouwen? 

Voucherregeling recreatie

Voor de watersport en recreatie is een voucherregeling in het leven geroepen. De voucher geeft het recht om het bedrag dat eerder is aanbetaald, te gebruiken voor een nieuwe boeking bij hetzelfde watersport- of recreatiebedrijf op een later tijdstip. Watersport- en recreatiebedrijven kunnen een voucher inzetten voor annuleringen vanaf 13 maart jl. De regeling geeft de consumenten rust en zekerheid. Als zij een verblijf, boot of arrangement hebben geboekt, zijn ze er met deze voucher van verzekerd dat die boeking ook wordt uitgevoerd.  Ondernemers krijgen dankzij de vouchers de tijd om de crisis het hoofd te bieden en te overleven. 

Ticketregeling: Bewaar je ticket

Bij geannuleerde evenementen heeft de consument onder normale omstandigheden het recht op restitutie van het aankoopbedrag. Maar als nu voor alle reeds gekochte tickets het geld teruggestort moet worden, kunnen instellingen failliet gaan. Om deze reden is er een nieuwe ticketregeling opgesteld die oplossing biedt voor deze uitzonderlijke situatie. Kan een evenement niet verplaatst worden naar een nieuwe datum, of kan de koper niet op de nieuwe datum, dan krijgt deze de mogelijkheid het aankoopbedrag van de ticket(s) incl. servicekosten te krijgen in de vorm van een voucher die geldig blijft bij de betreffende locatie of organisator. 

VNOG Noodverordening

Vanwege de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, heeft het VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland) een nieuwe noodverordening vastgesteld die geldt per 11 mei. Hiermee kunnen de door het kabinet aangekondigde maatregelen gehandhaafd worden. Naar aanleiding van de noodverordening zijn veel vragen over voorkomende situaties. De meest gestelde vragen met een antwoord leest u hier.

Hersteloffensief bestemming Nederland

Samen met partners werkt het NBTC achter de schermen aan de aanpak voor een landelijk marketingoffensief. Zodra de tijd rijp is, kan er zo versneld worden gewerkt aan het duurzame herstel van de bezoekerseconomie in ons land. De aanpak richt zich op het herstellen van de gewenste (inter)nationale vraag en bestedingen. Alle marketingactiviteiten die worden ontwikkeld, dragen bij aan de doelstelling van Perspectief 2030: het duurzaam ontwikkelen van de bestemming Nederland ten behoeve van alle Nederlanders. Ook wordt er gewerkt met meerdere scenario’s op basis van onder andere verschillende startdata en een gefaseerde opstart van economische activiteiten. De prioriteit ligt in eerste instantie bij de binnenlandse markt.

We hopen dat u deze crisis gauw te boven bent. Heeft u vragen of wilt u contact hierover dan kunt u ons bereiken via 0545-250380 of info@achterhoek.nl.