Coronavirus

De door de overheid genomen besluiten omtrent het coronavirus, raken ons allemaal. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op en we zien de eerste niet mis te verstane gevolgen hiervan binnen de branche. Het is een onzekere periode, waarvan we nu nog niet kunnen overzien hoe groot de impact zal zijn. We delen de zorgen over de effecten op de sector. Tegelijkertijd zullen we samen met ondernemers, overheden en andere stakeholders eraan werken om de impact te minimaliseren en een snel herstel te bevorderen. Uiteraard volgen wij de verdere ontwikkelingen op de voet en volgen wij de adviezen van het RIVM.

Voor onze organisatie betekent dit het volgende:

  • Wij werken zoveel mogelijk vanuit huis en zijn via de gebruikelijke kanalen bereikbaar
  • Een klein team van Achterhoek Toerisme is dagelijks op kantoor aanwezig
  • Bijeenkomsten (zoals de geplande workshops van de kennisprogramma’s) zijn verplaatst naar het najaar
  • Andere fysieke afspraken zullen op afstand (telefonisch, conference call) plaatsvinden. 

Met het versoepelen van de maatregelen m.b.t. coronavirus, zijn we een tweede fase ingeslagen van de Imagocampagne. Waar we begonnen zijn met de campagne ‘Zoveel om naar uit te kijken’ om te inspireren voor een verblijf na de coronaperiode, gaan we nu verder met ‘We kijken naar je uit’. Dit vervolg gaat over ondernemers die graag weer hun deuren (willen) openen, over de Achterhoekse gastvrijheid, over welkom zijn, maar ook over de verantwoordelijkheid om de gasten op een goede wijze te ontvangen. We blijven met de campagne inspireren met mooie beelden en verhalen uit de regio, maar brengen een bezoek of verblijf aan de regio dichterbij. ‘#We kijken naar je uit’ is de tweede fase van de ‘coronacampagne' van Achterhoek Toerisme en zal worden afgesloten met een activatiecampagne.