Coronavirus

De door de overheid genomen besluiten omtrent het coronavirus, raken ons allemaal. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op en we zien de eerste niet mis te verstane gevolgen hiervan binnen de branche. Het is een onzekere periode, waarvan we nu nog niet kunnen overzien hoe groot de impact zal zijn. We delen de zorgen over de effecten op de sector. Tegelijkertijd zullen we samen met ondernemers, overheden en andere stakeholders eraan werken om de impact te minimaliseren en een snel herstel te bevorderen. Uiteraard volgen wij de verdere ontwikkelingen op de voet en volgen wij de adviezen van het RIVM.

Voor onze organisatie betekent dit het volgende:

  • Wij werken zoveel mogelijk vanuit huis en zijn via de gebruikelijke kanalen bereikbaar
  • Een klein team van Achterhoek Toerisme is dagelijks op kantoor aanwezig
  • Bijeenkomsten (zoals de geplande workshops van de kennisprogramma’s) zijn verplaatst naar het najaar
  • Andere fysieke afspraken zullen op afstand (telefonisch, conference call) plaatsvinden. 

Met het verstrengen van de maatregelen m.b.t. coronavirus, zijn we een terug gegaan naar de eerste fase van de imagocampagne: ‘Zoveel om naar uit te kijken’. We willen de Achterhoek top of mind houden bij de doelgroep. Juist in deze tijd is het fijn als je kunt wegdromen bij mooie beelden en alvast inspiratie opdoen over waar je naartoe wilt als dat straks weer kan. Dit is dus hét moment om de regio onder de aandacht te brengen.