‘We willen het DRU Industriepark landelijk op de kaart zetten’

06-03-2020

Auteur: Achterhoek Toerisme

In tien jaar tijd is het DRU Industriepark veranderd van een modderig terrein met verlaten panden tot een bruisende plek waar cultuur, innovatie en industrieel erfgoed samenkomen. De ambitie voor de komende jaren is om ook toeristen van verder weg te trekken. Met directeur Juliëtte Hofman blikken we terug en vooruit.

Industrieel erfgoed, cultuur, innovatie, evenementen – het DRU Industriepark heeft het allemaal te bieden. Tien jaar geleden was dat wel anders. Het terrein waar jarenlang de ijzerindustrie floreerde, raakte steeds meer in verval. In 2003 vertrok het laatste bedrijf. De bestemming van het gebied is heel lang onderwerp van discussie geweest in de gemeenteraad van Oude IJsselstreek. Juliëtte Hofman vertelt: “De ijzerindustrie is heel belangrijk geweest voor Ulft. Maar veel inwoners hadden er tegenstrijdige gevoelens bij, want de arbeidsomstandigheden waren niet altijd even goed. Uiteindelijk besloot de gemeente om het terrein te behouden. Zo kunnen we recht doen aan het historische belang, zonder de negatieve aspecten te vergeten.” 

Innovatie

Tien jaar geleden was alleen het Portiersgebouw in gebruik. Hier werd een nieuwe raadzaal gevestigd, er kwam horeca en er werden culturele evenementen gehouden. De overige panden stonden veelal leeg, maar kregen langzamerhand allemaal een functie. Juliëtte: “Naast het culturele aanbod, wilden we dat dit een plek zou worden waar onderwijs, industrie en ondernemers samenkwamen. Er zijn twee roc-opleidingen gevestigd op het terrein. En het Civon Innovatiecentrum is echt een broedplaats voor technische innovatie.” 

Unaniem

Terugkijkend op de afgelopen tien jaar, zijn er voor Juliëtte een aantal mijlpalen. “We bestonden net een paar jaar toen Doe Maar ons koos als locatie voor een try-out van Symphonica in Rosso. Wat een eer! Binnen een uur waren alle kaarten uitverkocht. Sindsdien nemen de grote boekingskantoren ons serieus”, vertelt ze. “Een andere belangrijke mijlpaal was dat in 2017 de gemeenteraad unaniem koos voor verdere ontwikkeling van het terrein. Er was altijd veel discussie, dus het was heel bijzonder dat we de hele raad achter ons hebben gekregen.” 

Drie merkpijlers

Die verdere ontwikkeling betekende dat een groot aantal organisaties die op het terrein actief waren vanaf 1 januari 2019 samen verder gingen onder de naam DRU Industriepark. In 2019 leverde dat veel werk achter de schermen op. “Maar in 2020 gaan we ons weer richten op de toekomst”, vertelt Juliëtte. “Trok de DRU in de beginjaren vooral inwoners uit Ulft, inmiddels is het een regionale publiekstrekker. De ambitie is om nu een landelijk en zelfs internationaal publiek te bereiken. Daarbij ligt de focus op drie merkpijlers: ijzerhistorie, culturele hotspot en broedplaats van technologische innovatie en circulaire economie.”

Museum

Juliëtte vervolgt: “De SSP hal is het laatste gebouw zonder permanente bestemming. We zijn nu aan het onderzoeken of we daar een Jan Toorop-museum kunnen vestigen. Rond 1900 heeft deze kunstschilder veel op het DRU-terrein rondgezworven en ook veel werken gemaakt over de DRU. Verder willen we de ijzerhistorie nog beter zichtbaar maken. We werken hiervoor samen met het Nederlands IJzermuseum en de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen. Zij hebben alle kennis, objecten en beeldmateriaal in huis. Het idee is dat er straks bij elk gebouw iets te zien zal zijn van de historie van dat gebouw.”

Landelijk op de kaart

Met name het cultureel erfgoed en het museum moeten toeristen gaan trekken. Juliëtte: “Maar we willen ervoor zorgen dat die toeristen daarna ook blijven. Bij het CIVON Innovatiecentrum kunnen ze allerlei dingen doen op het gebied van maakindustrie en innovatie: vliegen met een drone, een filmpje opnemen voor een greenscreen en experimenteren met cobots bijvoorbeeld. De derde stap is dat ze de omgeving gaan verkennen. Want de ligging direct aan het water is ook zeker een van de sterke punten van de DRU. In mei wordt een nieuw VVV Inspiratiepunt geopend op het terrein, waar bezoekers voldoende inspiratie zullen vinden om eropuit te trekken. We gaan het DRU Industriepark en de omgeving de komende jaren landelijk op de kaart zetten als perfecte bestemming voor een gevarieerd dagje uit.” 

IJzersterke historie

Het Oude IJsselgebied wordt ook wel de bakermat van de Nederlandse gietijzerindustrie genoemd. In de zeventiende eeuw begon men hier plaatselijk gewonnen ijzererts, het zogenaamde oer, te smelten in kleine hoogovens. Ook waren er zo’n tien ijzergieterijen gevestigd. Lange tijd was de DRU de belangrijkste werkgever in de regio. Er werden onder andere badkuipen, emailleerwerk, plaatwerk, machineonderdelen, auto-onderdelen en gashaarden gemaakt.
(bron: dru-industriepark.nl)