Kerncijfers Monitor Toerisme Achterhoek 2019

28-05-2020

Auteur: Achterhoek Toerisme

Graag hadden we de resultaten van onze toeristische monitor over 2019 op onze geplande Kennis- en Netwerkdag in mei aan u willen presenteren. Helaas kon deze dag niet doorgaan en staan de mooie cijfers ook in schril contrast met de harde klappen die onze branche op dit moment te verduren krijgt. Toch willen wij u de cijfers over 2019 niet onthouden. Niet alleen omdat velen van u hebben meegewerkt aan het onderzoek, maar ook omdat deze cijfers het resultaat zijn van een jarenlange gezamenlijke inspanning van ondernemers, overheden, Achterhoek Toerisme en andere stakeholders en we daarom de gegevens graag met u delen. In dezelfde gezamenlijkheid werken we er momenteel aan om de impact van het coronavirus op onze sector te minimaliseren, snel herstel te bevorderen en de crisis hopelijk snel te boven te zijn.

Groei toeristische overnachtingen
Het totaal aantal toeristische overnachtingen in 2019 is ten opzichte van 2017 gegroeid met 10% tot ruim 3,3 miljoen. De meeste overnachtingen vinden plaats in de gemeente Oost Gelre, Winterswijk en Lochem. In alle sectoren is sprake van groei in het aantal overnachtingen. De sterkste groei is te zien in de bungalowsector. Dit komt deels door de transformatie van een aantal campings naar bungalowparken en deels door een betere bezetting. Dit is in lijn met de landelijke trend. Er is een groeiende vraag naar meer luxe en comfort.

Aandeel buitenlandse toeristen wordt groter
Nederland blijft met 72% de belangrijkste herkomstregio voor de Achterhoek. Echter wordt het aandeel buitenlandse toeristen in de Achterhoek steeds groter (in 2019 circa 28%, waar dat in 2017 nog 22% was). Duitsland is met 18% de grootste herkomstmarkt. Duitse gasten verblijven het liefst in bungalows en op campings.

Toename dagtoerisme
In 2019 werden bijna 7.1 miljoen dagbezoeken ondernomen in de Achterhoek. Dat is een stijging van 8% sinds 2017. De belangrijkste dagactiviteiten in de Achterhoek zijn routegebonden recreatie en evenementen elk met 1,3 miljoen tot 1,5 miljoen bezoekers. De grootste toename van het aantal dagbezoekers is te zien in de oeverrecreatie. De warme zomer van 2019 trok 35% meer dagbezoekers naar de recreatieplassen tov 2017.

10% meer bestedingen
De economische betekenis van de vrijetijdssector is tussen 2017 en 2019 met bijna 10% toegenomen tot circa 308 miljoen. De belangrijkste redenen voor de groei zijn met name de toename van de bezetting voor bungalowparken en vakantiewoningen en het nieuwe aanbod in de categorie bungalowparken (transformatie van campings), de toename van het aandeel buitenlandse gasten die vaak meer besteden en de toename van dagbezoek in categorieën met hogere bestedingsniveaus, zoals attracties en musea.

12.240 banen in de R&T sector
De totale werkgelegenheid in de R&T-sector in de Achterhoek bedroeg in 2019 12.240 banen. Daarmee was de werkgelegenheid in 2019 circa 8% hoger dan in 2017. De werkgelegenheid in de R&T-sector groeide sneller dan de totale werkgelegenheid in de Achterhoek (circa 6%). De groei van de R&T-werkgelegenheid in de Achterhoek was sterker dan het landelijke gemiddelde (circa 6% groei). Het aandeel van de R&T-sector in de totale werkgelegenheid, is in de Achterhoek nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde (bijna 7%).

​​​Factsheet Kerncijfers Toerisme Achterhoek 2019
Alle uitkomsten van de Monitor Toerisme Achterhoek 2019 hebben we voor u op een rijtje gezet in een overzichtelijke factsheet. Ook de belangrijkste resultaten uit het Vitaliteitsonderzoek Verblijfsrecreatie Achterhoek dat vorig jaar is uitgevoerd hebben we hierin opgenomen, zodat u alle informatie bij elkaar heeft. Bekijk hier de factsheet.