Manuel Hezeman, vijf jaar Achterhoek Toerisme

01-10-2017

Auteur: Achterhoek Toerisme

Afgelopen september bestond Achterhoek Toerisme vijf jaar. Een mooi moment om met directeur Manuel Hezeman de balans op te maken. Hoe zijn de eerste vijf jaar verlopen? En wat staat er voor de komende periode op stapel?

Waardering

Manuel: “Het klinkt misschien wat weinig concreet, maar mijn hoogtepunt van de afgelopen vijf jaar is toch de waardering voor ons werk vanuit het bedrijfsleven, de overheid en de overige stakeholders. Natuurlijk liggen daar heel veel succesjes, complimenten en mooie resultaten aan ten grondslag, maar daar kan ik er niet één uit pikken zonder de rest te kort te doen. En waardering en het positieve effect van je werk zijn uiteindelijk het allerbelangrijkst.”

In 2012 werd de Stichting Achterhoek Toerisme opgericht. Deze stichting volgde het Achterhoeks Bureau voor Toerisme op, dat failliet was gegaan. Daarnaast werd het recreatieschap ontmanteld, dat onder andere verantwoordelijk was voor de fiets- en wandelroutes en routenetwerken in de regio. Manuel: “Er waren dus eigenlijk twee taken die voortgezet moesten worden: regiomarketing en het Routebureau. In Achterhoek Toerisme kwamen deze taken samen in één nieuwe organisatie. Een groot voordeel, want er zijn veel raakvlakken. Bovendien kreeg de organisatie zo een breder fundament."

Draagvlak opbouwen
Vijf jaar geleden moest er eerst begonnen worden met het opbouwen van draagvlak en vertrouwen onder de ondernemers en overheden. Manuel: “Gebrek aan draagvlak was één van de redenen van het faillissement van onze voorganger. Dus daar lag een belangrijke taak. Ik denk dat het onze kracht is geweest dat we heel klein zijn begonnen en steeds pas de volgende stap hebben gezet op het moment dat dat mogelijk was. Dus geen mooie verhalen vertellen die we niet konden waarmaken, of grootse plannen presenteren waar we geen invulling aan konden geven. Tegelijkertijd hadden en hebben we het lef om de dingen die we willen doen gewoon te doen. Overigens werken we nog steeds met een relatief klein team. Ik ben er trots op dat we met zo weinig mensen zoveel voor elkaar weten te boksen. Als je de juiste mensen op de juiste plek zet, met de juiste verantwoordelijkheden en taken, is er heel veel mogelijk.”

Doelstellingen
Achterhoek Toerisme wilde bij de start een aantal doelstellingen realiseren: groei van het aantal overnachtingen, groei van de bestedingen, een grotere participatie van het bedrijfsleven, meer aandacht voor kleine bedrijven en een plekje veroveren in de top 10 van populairste vakantieregio’s. Manuel: “De meeste doelstellingen hebben we behaald. Groei in het aantal bestedingen misschien niet helemaal, maar dat had vooral met een teruggang van recreatief winkelen te maken, iets waar wij als organisatie beperkt invloed op hebben."

Nieuwe pijlers
De komende vijf jaar wil Achterhoek Toerisme vooral voortbouwen op het stevige fundament dat er ligt. Manuel: “Niet zomaar inspringen op elke kans die we zien, maar vooral onze investeringen van de afgelopen jaren goed blijven onderhouden. Zo blijven onze samenwerkingsverbanden in de verschillende sectoren heel belangrijk. We hebben wel twee nieuwe pijlers waar we ons op willen richten. De eerste is het verder professionaliseren en harmoniseren van gastheerschap. We gaan daarin samen optrekken met de VVV’s. Ten tweede willen we gaan functioneren als kennisplatform en onze kennis ontsluiten voor onze partners. Kortom, middels kennis waarde toevoegen aan het product van onze ondernemers."

In hun hart 
De Achterhoek is een dankbare regio om te promoten, vindt Manuel. “Het is natuurlijk prachtig hier, daarmee sta je al gelijk met 10-0 voor. Ik denk dat de diversiteit het sterkste punt is. Natuur, water, kastelen, Hanzesteden, gezellige stadjes: je vindt ze overal, maar nergens in één gebied zo dicht bij elkaar. Ook qua mentaliteit is het een fijne regio om voor te werken. Je moet eerst het vertrouwen winnen, simpelweg door de dingen die je doet, goed te doen. Heb je dat vertrouwen eenmaal, dan sluiten Achterhoekers je echt in hun hart. Je kunt dan samen nog veel verder komen!”