Een marketingimpuls voor de recreatiegebieden in de Achterhoek

17-03-2022

Auteur: Achterhoek Toerisme

Op 14 februari sloten Achterhoek Toerisme en Leisurelands een samenwerkingsovereenkomst. Achterhoek Toerisme gaat de drie recreatiegebieden van Leisurelands in de Achterhoek – Stroombroek, Hambroekplas en ’t Hilgelo – een marketingimpuls geven.

“Wij beheren 19 recreatiegebieden inOost-Nederland. Daarbij zoeken wgraag de samenwerking op. Samen met ondernemers en gemeenten bekijken we continu wat de behoeften zijn op en rond een gebied en hoe we ons recreatieve aanbod daar zo goed mogelijk op laten aansluiten. Ons streven is om de gebieden elk jaar verder te verbeteren”, vertelt Kees Rutten, directeur van Leisurelands. “Achterhoek Toerisme zit ook met ondernemers en gemeenten om tafel. Dankzij deze nieuwe samenwerking krijgen we nog beter toegang tot deze partijen. En dat komt de ontwikkeling van onze recreatiegebieden ten goede.”

Effectievere marketing

Hoewel je op veel van de recreatiegebieden ook kunt overnachten, hebben ze toch vooral een dagrecreatieve functie. “Een bezoek aan een recreatiegebied is nooit een opzichzelfstaande reden om naar de Achterhoek te komen. Het is altijd onderdeel van een verblijf in de regio. Daarom is het goed om in de communicatie en marketing samen op te trekken”, aldus Kees. “Voor ons zit de meerwaarde van zo’n samenwerking vooral in de aansluiting op een uitgebreider netwerk en de effectievere marketing. We hopen ook dat de zakelijke markt eerder aan ons denkt bij het organiseren van congressen en evenementen.”

Het hele jaar

Op warme zomerdagen weten mensen de recreatiegebieden prima te vinden. Maar liefst tachtig procent van het bezoek vindt plaats in de maanden juli en augustus. Kees ziet het als een belangrijke uitdaging om ook op andere dagen van het jaar bezoekers te trekken. “We bieden het hele jaar hoogwaardige en laagdrempelige recreatie voor jong en oud. Het besef dat het ook bij minder goed weer heerlijk is om een rondje met de hond te lopen en daarna op te warmen bij een van de horecagelegenheden, mag nog groeien. We willen dit onder andere bewerkstelligen door faciliteiten aan te leggen die het hele jaar gebruikt kunnen worden, zoals hardlooproutes, sportfaciliteiten en speeltoestellen.”

Karakter

Bij de verdere ontwikkeling van de recreatiegebieden kijkt Leisurelands goed naar het karakter van het betreffende gebied. “Stroombroek heeft bijvoorbeeld vooral een recreatief karakter, dat willen we verder versterken. ’t Hilgelo kent een recreatief deel en een natuurlijk deel. In dat natuurlijke deel brengen we alleen kleinschalige verbeteringen aan. De Hambroekplas gaan we de komende jaren met de gemeente Borculo verder ontwikkelen tot een volwaardig recreatiegebied”, vertelt Kees.

Jongeren

Niet alleen voor vakantiegangers hebben de recreatiegebieden een belangrijke functie, ook voor de inwoners van de Achterhoek zelf. “We richten ons op een heel brede doelgroep, door te zorgen dat er voor iedereen iets te doen is. Daar denken we samen met de ondernemers op de gebieden goed over na”, vertelt Kees. “Dan gaat het niet alleen om permanente faciliteiten. Op veel gebieden worden ook regelmatig evenementen en festivals gehouden. Deze zomer vindt op Stroombroek bijvoorbeeld voor het eerst het meerdaagse dancefestival Lago Lago plaats. Zo zorgen we dat er ook voor jongeren genoeg te doen is in de regio.”

Manuel Hezeman, directeur Achterhoek Toerisme, over de samenwerking:
“De recreatiegebieden trekken momenteel vooral veel eigen inwoners. Wij willen toeristen meer stimuleren om tijdens hun verblijf in de regio gebruik van de gebieden te maken. Niet alleen op warme zomerdagen, ook gedurende de rest van het jaar. Daarnaast willen we de ondernemers die op de gebieden gevestigd zijn, beter profileren. Deze
samenwerking zorgt voor een mooie kruisbestuiving en is in het belang van alles en iedereen: de gebieden zelf, de ondernemers op de gebieden, de omwonenden én de toeristen.”

Over Leisurelands

Leisurelands is beheerder van 19 recreatiegebieden in Oost-Nederland, waaronder drie gebieden in de Achterhoek. In de afgelopen twintig jaar heeft Leisurelands zich ontwikkeld van terreinbeheerder en -eigenaar naar volwaardige recreatieonderneming. Samen met meer dan vijftig ondernemingen die gevestigd zijn op de recreatiegebieden draagt Leisurelands bij aan het recreatieve karakter van Oost-Nederland.