Patrick Polie - VVV's Achterhoek: van informatie naar inspiratie

01-06-2018

Auteur: Achterhoek Toerisme

In veel dorpen en steden in de Achterhoek verzorgt de lokale VVV of TIP de toeristische informatievoorziening. Hoe kunnen we die voorziening op een toekomstbestendige manier in stand houden? In het kort: door meer inspiratie, interactie en beleving te bieden. Een aantal VVV’s zet nu de eerste stappen.

Over Patrick 
Patrick Polie (36) studeerde toerisme en bestuurskunde. Als interim directeur van Promotie Zeeland Delta ontwikkelde hij een visie voor de toekomst van de Zeeuwse VVV’s. Dit leidde tot de fusie en realisatie van VVV Zeeland, waar hij van 2014 tot februari 2018 directeur van was. Sinds dit jaar heeft hij een eigen adviesbureau, DestinatieX. Met dit bureau richt hij zich op toeristische bestemmingen die zich op een eigentijdse manier verder willen ontwikkelen.

De behoefte van de toerist verandert. Was de VVV of het toeristisch informatiepunt vroeger de enige bron van informatie, tegenwoordig is alle informatie ook op internet te vinden. Daar komt bij dat toeristen steeds meer op zoek zijn naar beleving. Ze willen niet alleen geïnformeerd worden, maar ook geïnspireerd. Mensen willen hun schaarse vrije tijd zo efficiënt mogelijk besteden. Daarbij kijken ze op een vluchtige manier naar het aanbod en hakken de knoop door op basis van beeld en beleving.

Interactiever
De Achterhoekse VVV’s zijn vaak nog traditioneel ingericht, als een winkel met een balie. Namens Achterhoek Toerisme begeleidt Patrick Polie van adviesbureau DestinatieX de VVV’s om de informatievoorziening beter aan te laten sluiten bij de veranderde behoefte van de toerist. Hij vertelt: “Enkele Achterhoekse organisaties starten binnenkort met de overgang van ‘winkel’ tot inspiratiepunt. De eerste stap daarbij is het ontwerp. In zo’n inspiratiepunt krijgt de toerist een duidelijk beeld van de bijzondere belevenissen in de regio, via interactieve schermen, streekverhalen, bewegende beelden en informatiepanelen. Daarnaast zijn er inspiratiemedewerkers om in te spelen op persoonlijke wensen en behoeften.”

Eigen karakter
Eerder heeft Patrick een soortgelijk traject begeleid in Zeeland. Daar zijn intussen de eerste vijf inspiratiepunten geopend. Patrick: “De reacties zijn unaniem positief. Gasten zijn blij verrast als ze het inspiratiepunt binnenlopen. Overheden waren in het begin wat huiverig om te investeren, maar zijn nu ook erg enthousiast.” Het is niet zo dat het Zeeuwse concept een-op-een gekopieerd kan worden naar de Achterhoek. Sterker nog, elk inspiratiepunt in de Achterhoek krijgt een heel eigen karakter. Patrick: “Het draait immers allemaal om de verhalen uit de omgeving. Ongeveer 20 procent zal over de Achterhoek gaan en de resterende 80 procent vertelt het lokale verhaal. Bovendien neemt elke VVV zelf het voortouw: ze bedenken zelf hoe ze het inspiratiepunt willen inrichten en welke beleving ze de gast willen bieden. Daarbij zorgen we wel voor een uniforme uitstraling.” Ook de financiering door de lokale overheid moet door de VVV’s zelf  worden geregeld, eventueel ondersteund door Achterhoek Toerisme. Daarnaast draagt Achterhoek Toerisme ook zelf financieel bij.

Andere rol
Verder ondersteunt Achterhoek Toerisme de VVV’s onder andere met begeleiding bij de inrichting, de ICT en gezamenlijke producten. Daarnaast kunnen de In veel dorpen en steden in de Achterhoek verzorgt de lokale VVV of TIP de toeristische informatievoorziening. Hoe kunnen we die voorziening op een toekomstbestendige manier in stand houden? In het kort: door meer inspiratie, interactie en beleving te bieden. Een aantal VVV’s zet nu de eerste stappen. VVV’s Achterhoek: van informatie naar inspiratie medewerkers een scholingsprogramma volgen. Patrick: “Die medewerkers krijgen een iets andere rol. Ze staan niet meer achter de balie, maar maken gebruik van de totale ruimte van het inspiratiepunt. Zo kunnen ze gasten zelf op iets interessants wijzen dat aansluit bij hun interesses. Verder is het van belang dat de medewerkers voldoende kennis hebben over de hele regio. Toeristen kijken niet naar gemeentegrenzen, maar bezoeken echt de hele streek. Over het algemeen kun je zeggen dat het belangrijk is om meer vanuit de vraag en de behoefte van de gast te denken.”

Hetzelfde doel
Voor toeristische ondernemers in de Achterhoek bieden de nieuwe inspiratiepunten veel voordelen. “Zo’n punt wordt eigenlijk een attractie op zich, waar je je gasten graag naartoe verwijst”, vertelt Patrick. “Bovendien gaan we voor ondernemers op termijn een concept ontwikkelen om op hun eigen bedrijf een professioneel gastvrijheidspunt in te richten. Achterhoek Toerisme wil hen hierbij faciliteren. Uiteindelijk hebben alle inspiratie- en gastvrijheidspunten hetzelfde doel: zorgen dat gasten meer doen (en besteden) dan ze eigenlijk van plan waren. Zo bied je je gasten een leukere ervaring en vergroot je de kans dat ze nog eens terugkomen.”