Toeristische sector Achterhoek ondanks wisselend weer tevreden over zomerseizoen

12-09-2023

Auteur: Stichting Achterhoek Toerisme

Uit de zomerpeiling van Achterhoek Toerisme onder dag- en verblijfsrecreatie in de Achterhoek blijkt dat de sector ondanks het wisselende weer tevreden is over het zomerseizoen.  

Meer campinggasten, latere boekingen
Ruim driekwart van de verblijfsaccommodaties is (zeer) tevreden over de afgelopen zomer (juni t/m augustus). Bijna de helft (47%) van de campings geeft aan zelfs meer gasten te hebben ontvangen dan vorig jaar in dezelfde periode. Een kwart van de campings heeft juist minder bezoekers gehad. Bij de hotels geeft ruim de helft (53%) aan ongeveer hetzelfde aantal gasten te hebben gehad als in dezelfde periode in 2022. Bungalowparken zijn meer verdeeld, zo heeft 43% aan minder gasten ontvangen dan in de zomer van 2022 en 29% juist meer gasten. De bedrijven zien dat de consument steeds vaker de weersvoorspellingen afwacht en meer last-minute boekt. Manuel Hezeman, directeur Achterhoek Toerisme: "We zien dat de consument steeds vaker de weersvoorspellingen afwacht en meer last-minute boekt. Tijdens de regenachtige weken zorgde dat voor minder overnachtingen, maar het mooie voorjaar en de warme nazomer lijken dat weer goed te maken."

Wisselende bezoekersaantallen
Ook bij de dagrecreatieve bedrijven (musea, attracties, oeverrecreatie) is ongeveer driekwart (zeer) tevreden over de zomer. De bezoekersaantallen zijn wel erg wisselend. Bij de attracties was bij 38% van de bedrijven een stijging en bij 25% een daling te zien ten opzichte van de zomer van 2022. Bij de musea gaf ongeveer de helft aan hetzelfde aantal bezoekers te hebben gehad. De recreatieplassen hebben gemiddeld 15% minder bezoekers gehad ivm het mindere weer in de zomer. 

Peiling
Twee keer per jaar laat Achterhoek Toerisme een korte peiling onder het toeristische bedrijfsleven uitvoeren om een globaal beeld te krijgen van de ontwikkeling in de sector. Voor deze zomerpeiling is een selectie van dag- en verblijfsrecreatie benaderd. De zomerpeiling liep van 1 t/m 6 september.