Op weg naar toekomstbestendige verblijfsrecreatie

01-05-2023

Auteur: Stichting Achterhoek Toerisme

Een van de speerpunten van de Vrijetijdsagenda Achterhoek 2020-2030 is het verbeteren van de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in de regio. In januari is daarom het Vitaliteitsprogramma Verblijfsrecreatie Achterhoek van start gegaan. Het programma richt zich op meer kwaliteit en diversiteit.

In 2019 is onderzoek gedaan naar de sector verblijfsrecreatie in de Achterhoek. Hieruit bleek dat er een groot, maar vrij uniform aanbod is. Projectleider Margaret van Diermen: “Er zijn maar weinig campings, hotels, vakantieparken en groepsaccommodaties die zich richten op een specifieke doelgroep. Voor een vitale sector op de lange termijn zou een duidelijker profilering beter zijn. Daarom richt het programma zich op twee aspecten: kwaliteitsverbetering en diversificatie.”

Samenwerking

Initiatiefnemers van het programma zijn de acht Achterhoekse gemeenten. Margaret: “Zij hebben er bewust voor gekozen om het programma niet bij Achterhoek Toerisme onder te brengen, omdat het project een wat andere aard heeft dan de projecten van Achterhoek Toerisme. Maar we werken wel nauw samen. Achterhoek Toerisme ondersteunt ons bijvoorbeeld in de communicatie en marketing.”

Positieve insteek

Na de start in januari heeft Achterhoek Toerisme bijvoorbeeld aandacht aan het programma besteed in de nieuwsbrief, net als de deelnemende gemeenten. Margaret: “Dat leverde ons al heel veel spontane aanmeldingen op. Het laat wel zien dat er veel animo is voor deze vorm van ondersteuning. In andere regio’s richten dergelijke programma’s zich vaak op bedrijven die slecht lopen. Wij hebben gekozen voor een positieve insteek. De ideale doelgroep zijn ondernemers die denken: ‘Ach, het loopt allemaal wel prima’ en die niet bezig zijn met een langetermijnvisie. Juist ondernemers die niet zo snel uit zichzelf met dit soort vraagstukken aan de slag gaan, hopen wij te bereiken en te inspireren.”

Bedrijfsreview

Het programma bestaat uit een aantal onderdelen. Zo kunnen ondernemers zich aanmelden voor een gratis bedrijfsreview. “Met een heel team van experts sparren we dan over onderwerpen waar de ondernemer mee worstelt. Bijvoorbeeld op het gebied van financiering, marketing of omschakeling naar een nieuwe doelgroep”, vertelt Margaret. “Daarna kan de ondernemer kiezen voor een vervolgtraject, bijvoorbeeld een-op-eencoaching door een van de experts of een vierdaags trainingsprogramma om de eigen visie uit te werken tot een meerjarenstrategie met een concreet activiteitenplan. Voor ondernemers die tegen echt grote uitdagingen aanlopen, is er een individueel traject van een half jaar. Alle onderdelen worden gesubsidieerd door de gemeenten, dus de eigen bijdrage valt mee.”

Ook interesse?

Er is nog plek voor nieuwe deelnemers. Aanmelden of het aanvragen van meer informatie kan via de website verblijfsrecreatie-achterhoek.nl. Via de LinkedIn-pagina Vitale Verblijfsrecreatie Achterhoek blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen.